วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2558ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภีจะรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้กับประชาชนฟรีจำนวน 270 คน ให้แก่ประชาชน กลุ่มประชาชนกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย
1. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 
2.หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 
3.เด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาทิ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ไตวาย หอดหืด ปอดอุดกั้น โรคหัวใจ และมะเร็ง 

โดยจัดกิจกรรมวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง รพ.สารภี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น